Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 13 – 2023 (1)

  • access_time 21 lutego 2024
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

ARTYKUŁY / ARTICLES

W. Julian Korab‑Karpowicz pobierz/download
Uniwersytet Opolski
Ukraina i pułapka Tukidydesa: Jak uniknąć konfliktu światowego?
Thucydides trap: How to escape a global conflict?

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Krążownik ciężki – problemy klasyfikacyjne. Część 2: Okręty o klasyfikacji spornej
Heavy cruiser – classification problems. Part 2: Ships of disputed classification

Katarzyna Dojwa‑Turczyńska pobierz/download
Uniwersytet Wrocławski
Dyktatorskie państwo agresorskie jako sąsiad Polski. Rosja i Rosjanie w dobie wojny w Ukrainie w polskich cybermemach
Dictatorial aggressor state as Poland’s neighbor. Russia and Russians in the era of war in Ukraine in Polish cybermemes

Yevhenii Kashyrin, Piotr Narloch, Tomasz Skrzyński pobierz/download
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skovorody / Akademia Górniczo‑Hutnicza / Uniwesytet Komisji Edukacji Narodowej
Bezpieczeństwo energetyczne UE i Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji
Energy Security of the Ukraine and EU in the Face of the Russian Aggression

Aleksandra Perchla‑Włosik, Joanna Wardzała pobierz/download
Uniwersytet Wrocławski
Wojna w Ukrainie jako determinanta zmian w zachowaniach konsumenckich w Polsce i na świecie. Przykład rynków żywnościowych, nieruchomości oraz dóbr luksusowych
The war in Ukraine as a determinant of changes in consumer behavior in Poland and in the world. Example of food, real estate and luxury markets

Beata Olszewska‑Łabędź pobierz/download
Reakcja państw Unii Europejskiej na rosyjską agresję w Ukrainie. Europa zjednoczona czy podzielona?
Reaction of European Union countries to Russian aggression in Ukraine. Europe united or divided?

Żanna Osikowicz pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Przyjęcie ukraińskich uchodźców wojennych uciekających przed rosyjską agresją w różnych krajach na świecie
Reception of Ukrainian war refugees fleeing from Russian aggression in various countries of the world

Jakub Purchla pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Corruption and Politics: Comments on the Specificity of the Polish Model of Transformation
Korupcja i polityka: Uwagi na temat specyfiki polskiego modelu
transformacji

Mateusz Łabuz pobierz/download
Chemnitz University of Technology
The Metaverse as a potential threat to democracy: virtual world, real consequences
Metaverse jako potencjalne zagrożenie dla demokracji – świat wirtualny, realne konsekwencje

Paulina Rus, Żaneta Zając pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Centrum Symulacji i Doskonalenia Zarządzania Bezpieczeństwem „Pro Patria, Pro Civium”, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Państwowa Straż Pożarna w zwalczaniu zagrożeń o charakterze epidemiologicznym na przykładzie województwa małopolskiego
The State Fire Service in combating epidemiological threats on the example of the Małopolskie Voivodeship

Dominika Trojanowska pobierz/download
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej Krakowie
Wzmacnianie wschodniej flanki NATO w kontekście rosyjsko‑ukraińskiego konfliktu zbrojnego
Strengthening NATO’s eastern flank in the context of the Russian‑Ukrainian armed conflict

Karolina Hermann pobierz/download
Uniwersytet Warszawski
Wojna rosyjsko‑ukraińska w percepcji państw Bałkanów Zachodnich
The Russian‑Ukrainian war in the perception of the Western Balkans states

Artem Susolia pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Specjalna wojskowa operacja: błędy UE
Special military operation: mistakes of the EU

Alina Sukach pobierz/download
Wpływ rosyjsko‑ukraińskiej wojny na euroatlantyckie bezpieczeństwo
The impact of the Russian‑Ukrainian war on Euro‑Atlantic security

Konrad Żurek pobierz/download
WSPiA – Rzeszowska Szkoła Wyższa
Organizacja i działalność Polskiej Policji Generalnego Gubernatorstwa w okresie II wojny światowej
Organization and activity of the Polish Police of the General Government during World War II