Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 9 – 2019 (4)

  • access_time 29 listopada 2019
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Rafał Kopeć pobierz/download
Powrót „gwiezdnych wojen”? Trendy rozwojowe amerykańskiej obrony przeciwrakietowej
The Return of „Space Wars”? The Trends in Development of US Missile Defense

Danuta Kaźmierczak pobierz/download
Security Education for Disaster Risk Management Capacity Building

Ruslan Siromskyi pobierz/download
Human rights dimension at Vienna CSCE Conference (1986–1989): Canadian and Soviet visions

Tomasz Wójtowicz pobierz/download
18. Dywizja Zmechanizowana Wojska Polskiego – przyczyny powstania, dowództwo, struktura organizacyjna oraz jej rola w Siłach Zbrojnych RP
18. Mechanized Division of the Polish Army – reasons for the uprising, command, organizational structure and role in the Polish Armed Forces

Sabina Olszyk pobierz/download
Sieciocentryzm jako doktryna militarna
Network centrism as a military doctrine

Agnieszka Warchoł pobierz/download
Pojęcie cyberprzestrzeni w strategiach bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej
Cyberspace in the security strategies of the Member States of the European Union

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano – analiza funkcjonalna. Część 1: Źródła koncepcji i geneza Shinano oraz losy programu budowy pancerników typu Yamato
Japanese supplay aircraft carrier Shinano – functional analysis. Part 1: The sources of the concept and genesis

Magdalena Hanusiak pobierz/download
Arktyka – arena konfliktu międzynarodowego?
Arctic – arena of international conflict?

Paulina Rus pobierz/download
Zbiegli funkcjonariusze służb mundurowych z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przykładzie pilotów i marynarzy
Escaped officers from the Polish People’s Republic

Agnieszka Kapusta, Bartosz Kasolik pobierz/download
Piractwo – nowe oblicze starego zagrożenia
Piracy – a new face of the old threat

Aneta Waloch pobierz/download
Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego w cyberprzestrzeni
Modern risks in the cyberspace for the security of polish country

 

RECENZJE / REVIEW
Przemysław Mazur pobierz/download
Tariq Ramadan, Islam: The Essentials, A Pelican Book, Penguin Random House UK, London 2017, 305 ss.

 

SPRAWOZDANIA / SCIENTIFIC REPORTS
Piotr Łubiński, Przemysław Mazur pobierz/download
Międzynarodowa Konferencja „The 70th Anniversary of the Adoption of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, Kraków, 6–7 grudnia 2018 roku