Studia de securitate

Slider

Kontakt, wydawnictwo

Kontakt z Redakcją
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków
tel. 12 662 6604 e-mail: studiadesecuritate@up.krakow.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel./faks 12 662–63–83, tel. 12 662–67–56 e-mail: wydawnictwo@up.krakow.pl

Zgłaszanie artykułów: Artykuły zgłaszane do publikacji oraz zapytania w sprawie publikacji prosimy kierować pod adres: studiadesecuritate@up.krakow.pl

Aktualności