Studia de securitate

Slider

Scientific Council

prof. dr hab. Olga Wasiuta, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska – the chairperson
prof. dr hab. Roman Kochnowski, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
prof. dr hab. Andrzej Kozera, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Jarosław Jastrzębski, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Remigiusz Kasprzycki, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Danuta Kaźmierczak, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Rafał Kopeć, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
prof. dr Maria Alzira De Almeida Pimenta, Universidade De Uberaba, MG, Brazylia
prof. dr hab. Jacek Pawłowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Polska
prof. dr Anabela Da Silva Moura, Viana do Castelo Polytechnic, Higher School Of Education, Portugalia
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
prof. dr hab. Andrzej Czupryński, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
prof. dr hab. Robert Socha, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska
prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
prof. dr Saadet Gülden Ayman, Uniwersytet Stambulski, Turcja
prof. dr Ane Kirkegaard, Uniwersytet w Malmö, Szwecja
prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Akademia Korpusu Policji w Bratysławie, Słowacja
prof. Xymena Kurowska, Central European University w Budapeszcie, Węgry
prof. dr Mei-Lan Lo, Institute of Visual Art Education, National Hualien University of Education, Tajwan
prof. Xavier P. Mao, North-Eastern Hill University, Indie
prof. doc. dr. Jiri Prokop, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
prof. dr hab. Antonina Shuliak, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
prof. dr Liu Shu-Ying, National Hualien University of Education, Tajwan
prof. dr Kalliopi Sapountzaki, Harokopio University of Athens, Grecja
prof. dr hab. Inna Stecenko, Transport & telecommunication Institute, Ryga, Łotwa
prof. dr hab. Aleksandr Baikovs, Daugavpils University w Dyneburgu, Łotwa
prof. dr Sandra Kaija, Uniwersytet Stradynia w Rydze, Łotwa
dr António Luís Jorge Gumbe, Ministério de Cultura da República de Angola, Angola
dr Marios Panagiotis Efthymiopoulos, Neapolis University Pafos, Cypr
prof. dr hab. Olga Wasiuta, Pedagogical University of Krakow, Poland – the chairperson
prof. dr Maria Alzira De Almeida Pimenta, Universidade De Uberaba, MG, Brazylia
prof. dr hab. Jacek Pawłowski, War Studies University, Warsaw, Poland
prof. dr Anabela Da Silva Moura, Viana do Castelo Polytechnic, Higher School Of Education, Portugalia
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, WSB University in Dąbrowa Górnicza, Polska
prof. dr Saadet Gülden Ayman, Stambul University, Turkey
prof. dr hab. Jacek Dworzecki, Academy of Police Force in Bratislava, Slovakia
prof. dr Ane Kirkegaard, Malmö University, Sweden
prof. dr hab. Roman Kochnowski, Pedagogical University of Krakow, Poland
prof. dr hab. Vasyl Kostycki, T. Szewczenko National University in Kijev, Ukraine
prof. Xymena Kurowska, Central European University in Budapest, Hungary
prof. dr Mei-Lan Lo, Institute of Visual Art Education, National Hualien University of Education, Tajwan
prof. Xavier P. Mao, North-Eastern Hill University, India
prof. doc. dr. Jiri Prokop, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
prof. dr Antonina Shuliak, Lesi Ukrainian Eastern European National University in Lutsk, Ukraine
prof. dr Liu Shu-Ying, National Hualien University of Education, Taiwan
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, Pedagogical University of Krakow, Poland
prof. dr Kalliopi Sapountzaki, Harokopio University of Athens, Greece
prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk – Sedlak, Silesian Medical University in Katowice, Poland
prof. dr hab. Inna Stecenko, Transport & Telecommunication Institute, Ryga, Latvia
prof. dr hab. Aleksandr Baikovs, Daugavpils University in Dyneburg, Latvia
prof. dr Sandra Kaija, Uniwersytet Stradynia in Ryga, Latvia
dr António Luís Jorge Gumbe, Ministério de Cultura da República de Angola, Angola
dr Marios Panagiotis Efthymiopoulos, Neapolis University Pafos, Cyprus

Aktualności