Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 10 – 2020 (1)

  • access_time 13 lipca 2020
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Tomasz Wójtowicz pobierz/download
Comparing strategic cultures of selected member states of the Three Seas Initiative

Jakub Idzik, Rafał Klepka pobierz/download
Security vs. traditional and new media

Iryna Patlashynska pobierz/download
Directions of the provision of Ukrainian information security in media sphere

Grzegorz Bator, Monika Knapik pobierz/download
Rola mediów społecznościowych jako instrumentu terroryzmu: analiza zamachu Brentona Tarranta
The role of social media as an instrument of terrorism: Analysis of the terrorist attack of Brenton Tarrant

Anna Netreba, Sofiia Skrobinska pobierz/download
Komik prezydentem: ukraińskie wybory prezydenckie z 2019 roku w wybranych ukraińskich mediach
Comedian as a president: Ukrainian presidential elections in 2019 in selected Ukrainian media

Jakub Idzik, Maciej Ujma pobierz/download
Komik prezydentem: ukraińskie wybory prezydenckie z 2019 roku w wybranych polskich mediach
Comedian as a president: Ukrainian presidential elections in 2019 in selected Polish media

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano – analiza funkcjonalna
Japanese supplay aircraft carrier Shinano – functional analysis

Arkadiusz Machniak pobierz/download
Polityczne i militarne przesłanki utworzenia w Polsce Wojsk Specjalnych
Political and military premises for the establishment of Special Forces in Poland

Anna Pacholska, Maciej Ujma pobierz/download
Pięć lat zmian w polskim sądownictwie z perspektywy bezpieczeństwa prawnego
5 years of changes in the Polish judiciary from the perspective of legal security

Artur Jach-Chrząszcz pobierz/download
Wpływ węgiersko-tureckiej współpracy gospodarczej na bezpieczeństwo energetyczne Węgier po 2010 roku
Impact of cooperation between Hungary and Turkey after 2010 on the energy security of Hungary

Artur Maślanka pobierz/download
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w czasach zaborów na przykładzie działalności organizacji społecznych
Oppression of invaders as a driving force for the development of social activity – third sector in the years 1795–1918

Jolanta Skubisz pobierz/download
Bezpieczeństwo w szkole przyszłości – wizja zmian współczesnej rzeczywistości edukacyjnej w Polsce
Safety in the school of the future – a vision of changes in contemporary educational reality in Poland

Piotr Kęsek pobierz/download
Ewolucja zadań policyjnych wykonywanych przez służby specjalne na przykładzie Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
The evolution of police tasks performed by special services on the example of the Office for State Protection and the Internal Security Agency

Waldemar Walczak pobierz/download
Legalna korupcja metodą zapewniania korzyści majątkowych i osobistych
Legal corruption as a method of providing financial and personal benefits

Zbigniew Filip pobierz/download
Świadczenia obywateli na rzecz obrony – prawda i mity
Citizens’ benefits for defense – truth and myths