Studia de securitate

Slider

REDAKCJA

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – redaktor naczelny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP – zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Klaudia Cenda-Miedzińska – sekretarz redakcji (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Agnieszka Warchoł – redaktor statystyczny (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Paweł Łubiński – redaktor językowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr Paulina Motylińska – redaktor/koordynator zasobów internetowych (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
mgr Justyna Rokitowska – redaktor/koordynator zasobów internetowych (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Aktualności