Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 13 – 2023 (2)

  • access_time 26 kwietnia 2024
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

ARTYKUŁY / ARTICLES

Olga Wasiuta pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wojny i konflikty w Szarej Strefie
Wars and conflicts in the grey zone

Maciej Franz pobierz/download
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
System obrony wybrzeża w 1939 roku. Jak wykonać niemożliwe rozkazy?
The coastal defense system in 1939. How to execute impossible orders?

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Krążownik ciężki – problemy klasyfikacyjne. Część 3. Krążowniki ciężkie w służbie Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii
Heavy cruiser – classification problems. Part Three

Tetyana Yelova pobierz/download
Lesya Ukrainka Volyn National University
Geopolitical and foreign policy concepts of Poland: the search of a projection for today

Andrzej Drzewiecki pobierz/download
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Modernizacja Sił Zbrojnych RP w kontekście doświadczeń z wojny w Ukrainie
Modernisation of the Polish Armed Forces in the context of the experience of the war in Ukraine

Urszula Romelczyk pobierz/download
Komeda Rejonowa Policji Warszawa IV
Przygotowanie oficerów wychowawczych do przeciwdziałania patologiom społecznym w SZ RP w XXI wieku
Preparation of education officers for counteracting social pathologies in the Armed Forces of the Republic of Poland

Adrian Mitręga pobierz/download
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wojna poznawcza we współczesnym środowisku bezpieczeństwa
Cognitive warfare in the contemporary security environment

Małgorzata Świder pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ukraińscy uchodźcy wojenni na niemieckim rynku pracy
Ukrainian war refugees on the German labour market

Andrzej Czop pobierz/download
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, filia w Chorzowie
Nowe trendy terroryzmu i możliwości podniesienia efektywności jego zwalczania
New trends in terrorism and ways to increase the effectiveness of combating them

Ewa Durek pobierz/download
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Exporting art under Polish law

Natalia Borodziuk pobierz/download
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w Krakowie
Walka informacyjna – wpływ agentury i przykłady metod przeciwdziałań jako strategia budowania odporności społecznej
Information warfare – the influence of agencies and examples of countermeasures as a strategy for building social resilience

Maciej Jędrzejewski pobierz/download
Centrum Kształcenia Ustawicznego Bezpieczeństwo Informacji
Struktura i organizacja cyberwywiadu Izraela – modelem dla polskich cyberwojsk?
The structure and organisation of Israel’s cyber intelligence – a model for Polish cyber troops?

Zbigniew Filip pobierz/download
Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
Militaryzacja jedną z form zapewnienia ciągłości pracy polskiego sektora elektroenergetycznego w czasie realnego wystąpienia zagrożenia konfliktem zbrojnym
Militarisation one of the forms of ensuring continuity of operation of the Polish electricity sector during a real threat of armed conflict