Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 10 – 2020 (2)

  • access_time 7 grudnia 2020
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Nataliia Danyliv pobierz/dowload
The Jewish emigration from the USSR in the KGB documents

Iryna Patlashynska pobierz/dowload
The international experience of the information security of the nation

Łukasz Wojcieszak pobierz/dowload
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce w kontekście jej bezpieczeństwa energetycznego
Development of nuclear energy in Poland and energy security

Katarzyna Pabis-Cisowska pobierz/dowload
Ochrona i odzyskiwanie dóbr kultury po II wojnie światowej w świetle Polskiej Kroniki Filmowej na przykładzie Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki i ołtarza mariackiego (ołtarza Wita Stwosza)
Protecting and recovering cultural property after World War II in the light of the Polish Movie Chronicle (Polska Kronika Filmowa) on the example of The Battle of Grunwald by Jan Matejko and St. Mary’s Altar by Veit Stoss

Arkadiusz Machniak pobierz/dowload
Terroryzm samobójczy – uwarunkowania zjawiska i jego wpływ na środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego
Suicide terrorism – determinants of the phenomenon and its impact on the international security environment

Jarosław Jastrzębski pobierz/dowload
Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano – analiza funkcjonalna. Część 3: Funkcje podstawowe – lotniskowiec uderzeniowy
Japanese supplay aircraft carrier Shinano – functional analysis. Part 3: Basic functions – attack aircraft carrier

Katarzyna Batorowska pobierz/dowload
Kreowanie obrazu przywódcy politycznego i manipulacja nim
Creating and manipulating the image of a political leader

 

SPRAWOZDANIA / SCIENTIFIC REPORTS
Klaudia Cenda-Miedzińska pobierz/dowload
Główne założenia projektu europejskiego LabCon – A Knowledge Laboratory for New Technologies na lata 2019–2022