Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 11 – 2021 (1)

  • access_time 22 czerwca 2021
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

 

ARTYKUŁY / ARTICLES
Andrzej Jacuch pobierz/download
Disinformation and Propaganda Target Europe – Russia’s Disinformation Activities against Ukraine

Oleksandr Novak, Eugenia Vozniuk pobierz/download
The Influence of the Information Society Development on Political Ideologies

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano – analiza funkcjonalna. Część 4: Funkcje podstawowe – zaopatrzeniowiec, warsztatowiec, tender samolotów
Japanese supplay aircraft carrier Shinano – functional analysis. Part 4: Basic functions – supply ship, repair ship, aircraft tender

Krzysztof Czop pobierz/download
Proponowane zmiany ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa terrorystycznego na terenie dużych centrów biurowo-usługowych
Proposed changes aimed at increasing terrorist security in large office and service centers

Łukasz Dzik pobierz/download
Wybrane aspekty przygotowania wydzielonych pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do udziału w misjach poza granicami państwa
Selected aspects of preparing subunits and units of the Polish Armed Forces to participate in missions abroad

Jan Witkowski pobierz/download
Dowodzenie w środowisku wielonarodowym – na przykładzie plutonu policji wojskowej Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan
Commanding in a multinational setting – based on a military police platoon of the United Nations Disengagement Observer Force

 

RECENZJE / REVIEW
Janusz Falecki pobierz/download
Bernard Wiśniewski, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020, 222 ss.