Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate 11 – 2021 (2)

  • access_time 22 grudnia 2021
  • person studiadesecuritate

Pobierz cały numer / Download all issue
Spis treści / Contents pobierz/download
Od Redakcji / From Editors pobierz/download

ARTYKUŁY / ARTICLES

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano – analiza funkcjonalna. Część 5: Funkcje uzupełniające
Japanese supplay aircraft carrier Shinano – functional analysis. Part 5: Complementary functions

Serhii Kulyk pobierz/download
Lesya Ukrainka Volyn National University (Ukraine, Lutsk)
Militarization of Physical Culture and Sport in the Democratic People’s Republic of Korea

Magdalena Tomala, Maryana Prokop pobierz/download
Zagrożenia militarne i wojenne a bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Case study: konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją w 2014 roku
Military threats and threats of war vs the economic security of the state. Case study: armed conflict between Ukraine and Russia in 2014

Rafał Parczewski, Tomasz Borowczyk, Daniel Stankowski pobierz/download
Ochrona granicy państwowej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
State border protection with access to unmanned aerial vehicles

Jarosław Jastrzębski pobierz/download
Krążownik ciężki – problemy klasyfikacyjne. Część 1: Geneza i definicja krążownika ciężkiego
Heavy cruiser – classification problems. Part 1: Genesis and definition of a heavy cruiser

Andrzej Kobiałka pobierz/download
Optymalizacja bezpieczeństwa społecznego w środowisku lokalnym – zarys problematyki
Social security in local environments optimization – outline of the issues

TŁUMACZENIA/ TRANSLATIONS
Bruce Ivar Gudmundsson (tłum. Marek Klasa) pobierz/download
Decision-forcing cases – decyzyjne studia przypadku
Decision-forcing cases