Studia de securitate

Aktualności

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 7 – 2017

  • access_time 18 października 2018
  • person Paweł

Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 7 – 2017

Spis treści

ARTYKUŁY

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Rekrutacja bojowników-cudzoziemców do ISIS

Tomasz Jan Biedroń, Powstanie i działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Limanowej (styczeń-kwiecień 1945 r.) w świetle relacji ppłk Mieczysława Bubaka

Andrzej Żebrowski, Człowiek zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa (Wybrane aspekty)

Małgorzata Bereźnicka, Częstotliwość komunikowania się dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem facebooka,w wypowiedziach studentów Bezpieczeństwa Narodowego

Agnieszka Araucz-Boruc, Bezpieczeństwo i pokój we współczesnej myśli humanistycznej

Łukasz Szewczyk, Bezpieczeństwo. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, postrzeganie i znaczenie w dzisiejszym świecie

Danuta Kaźmierczak, Walka informacyjna we współczesnych konfliktach i jej społeczne konsekwencje

Wojciech Cendrowski, Cyberwojna – wybrane zagadnienia techniczne

Paweł Skorut Bezpieczeństwo, obronność państwa i stany nadzwyczajne w projektach ustaw konstytucyjnych III RP. Analiza tematu na wybranych przykładach

Mariusz Rozwadowski, Działania władz lokalnych oraz organizacji bezpieczeństwa i porządku publicznego zmierzające do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Joanna Popławska, Bezpieczeństwo energetyczne Stanów Zjednoczonych

Damian Pałka, Implementacja postanowień szczytu NATO w Warszawie jako geostrategiczny cel Polski

Martyna Targ, Wojna w Syrii i Ukrainie jako narzędzie do przywrócenia Rosji statusu mocarstwa światowego

Jerzy Kordas, Polska – Ukraina polityka historyczna w latach 2015–2017

Remigiusz Kasprzycki, „Zielone Kadry”. Samoorganizacja i kontrolowanie przez dezerterów niektórych obszarów Europy-Środkowowschodniej w latach 1918–1921

Rafał Klepka, Hard czy soft, specyfika newsów w „Wiadomościach” TVP w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku

Andrzej Czop, Agnieszka Juszczak, Geneza i ewolucja subkultury pseudokibiców jako ważnego determinantu zagrożenia przestępczością w aglomeracjach

Ewelina Włodarczyk, Zarządzanie partycypacyjne bezpieczeństwem w szkole

Magdalena Szumiec, Metoda edukacyjnej wartości dodanej miarą efektywności nauczania

 

RECENZJE

Olga Wasiuta, „The Populist Explosion How the Great Recession Transformed American and European Politics Paperback”, COLUMBIA GLOBAL REPORTS, New York 2016

Rafał Kopeć, Nayef R.F. Al-Rodhan Meta-Geopolitics of Outer Space. An Analysis of Space Power, Security and Governance, Palgrave MacMillan, Hampshire- New York 2012, ISBN 978-1-349-33967-9, 978-1-137-01665-2, ss. 276

Liliana Kaczor, Aleksandra Anna Kozłowska „Góral generałem – Andrzej Galica. Biografia żołnierza, polityka i literata” – recenzja publikacji

Justyna Rokitowska, Małgorzata Gawlik-Kobylińska, Projektowanie i wykorzystanie wirtualnych materiałów dydaktycznych w edukacji dla bezpieczeństwa i obronności, AON, Warszawa 2016, 159 ss.

 

SPRAWOZDANIA

Rafał Kopeć, Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa za rok akademicki 2016-2017

Przemysław Mazur, Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Międzynarodowa konferencja, Kraków 18–19 października 2016 roku

Martyna Targ, Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo militarne. Ogólnopolska konferencja, Kraków, 5 kwietnia 2017 roku

 

NOTY BIOGRAFICZNE

Tomasz Jan Biedroń, CZERKAWSKI JOZEF (1922–2007), pseud. Włodek, Bursztyński Wojciech, Burtyński Włodzimierz, MWP-NOW-AK, OP „Szczerbiec”, inż. elektryk, TW Szczery

Tomasz Jan Biedroń, TRONDOWSKI (TRĘDOWSKI) MARIAN EUGENIUSZ (1915), pseud. Adam, Marian, Jan, TW „Jacek”, członek SN-NOW-AK, prawnik

Tomasz Jan Biedroń, WIELGUS STANISŁAW (1919–1996), ps. Wysocki, Makart, TW Stefan, Jurek, Andrzej, prawnik, adwokat, członek NOG-i, MW, MWP, SN, BPS UJ, CKM